Лесно и бързо извършване на контролни прегледи. Compass View дава възможност за непрекъснато и оптимално ориентиране.
Предаване на изображения и видео директно чрез Micro-USB-кабел или MicroSD-карта за документиране на критични зони.
?нспекция на трудно достъпни места,като тръби,кухини и др.