?нтуитивен радарен скенер за всички материали. Точково вместо непрекъснато измерване дава възможност за търсене на най-малки повърхности. Center finder: Оптично определяне на посоката за точното локализиране на центъра на обекта.
Открива обекти на дълбочина в материала до 15 cm.
Откриваеми материали: Напълнени с вода пластмасови тръби, черни метали, цветни метали, скрити дървени конструкции, проводници под напрежение.