?змервания и анализ на актуалното състояние на разпределението на топлина - така, че да вземете правилните решения.Термокамерата е надежден инструмент, за да получите отлична картина на актуалното състояне: показва Ви факти, които трябва да вземете в предвид, за да работите по-ефективно и за да избегнете грешки.

  • Оценяване на действителното състояние на изолациите
  • ?збягване на грешки при пробиване, т.е. повреда на тръбопроводи за подово отопление
  • Откриване на влажни места или течове (влажни зони)
  • Проверка на разпределителни шкафове за разхлабени връзки
  • Проверка на електрически компоненти, напр. печатни платки на електронни устройства
  • Проверка на предпазители и контактори
  • Проверка на кабели, дали са пречупени или претоварени
  • Проверка на изолацията на прозорци, врати и кутии за щори
  • Откриване на източници на течение
  • Точно определяне на проникване на вода и откриване напр. на пропускащи изолации в мазето